Strategi 2018-2020 – Partier og Demokrati i Verden

Strategien for 2018-2020 ‘Partier & Demokrati i Verden’ blev vedtaget af DIPD’s bestyrelse i maj 2017. Strategien skitserer bestyrelsens prioritering af indsatser og midler i perioden 2018-2020.

Strategien springer ud af de erfaringer, som partier og institut har høstet de forgangne år. DIPDs arbejde er i dag sammen med den udviklingspolitiske og humanitære strategi og FN’s Verdensmål en vigtig brik i den samlede danske bistand, hvad enten det er arbejdet mellem Folketingets partier i Danmark og partier i udlandet eller arbejdet med at samle stridende partier i dialog i udvalgte lande.

Strategi 2018-2020 – Partier og Demokrati i Verden