Strategi 2011-2013: politiske partier i en demokratisk kultur

Strategi 2011-2013: politiske partier i en demokratisk kultur

Deltagelsen af demokratisk opbyggede og fungerende partier, som ideologiske og andre forskelle til trods kan repræsentere deres medlemmer og vælgere konstrutivt i flerpartisystemer, vil være en vigtig dimension i arbejdet med at udvikle og konsolidere nye såvel som ældre demokratier. Institut for Flerpartisamarbejde ønsker at bidrage til dette arbejde, sammen med de danske politiske partier, andre danske aktører, og partnere i det internationale samfund.