Stort fremskridt for Swazilands demokratibevægelse

Stort fremskridt for Swazilands demokratibevægelse

Skrevet af Lise Thorsen, medlem af Socialdemokratiets internationale udvalg.

Afrikas sidste enevældige kongedømme, Swaziland, har taget et afgørende skridt mod mere demokrati. Partiet SWADEPA (Swazi Democratic Party) afholdte sin første kongres nogensinde den 25. – 26. august i Manzini, Swaziland. Det er første gang siden 1973 at en partipolitisk kongres er blevet afholdt i landet.

Politiske partier befinder sig i en juridisk gråzone i Swaziland, som ganske vist har et parlament med valg hvert femte år. Men kandidater må kun stille op som enkeltpersoner, valgt i deres lokalområde, og kongen udpeger i øvrigt selv flere af parlamentsmedlemmerne, plus regeringen og premierministeren.

Støttet af DIPD har Socialdemokratiet og SWADEPA haft et partnerskab siden 2012. Her har der især været fokus på at styrke partiorganisationen, herunder kvinde- og ungdomsfløjende. Derfor er afholdelsen af partiets første kongres en milepæl for det interne demokrati i partiet, idet partiets ledelse og vedtægter for første gang blev valgt demokratisk af de knap 100 fremmødte delegerede.

Socialdemokraternes partisekretær, Jan Juul Christensen, var gæst på kongressen, og hans tilbagemelding er yderst positiv.

”SWADEPA fik både en demokratisk valgt ledelse og sammensat sit politiske program, så pejlemærkerne nu er kendte, åbenlyse og accepterede. Det er et fantastisk signal at kunne sende ud – at det altså kan lykkes, og at det er sådan man agerer i et demokratisk, politisk system, ” siger Jan Juul Christensen.

Det har bestemt ikke været uden omkostninger at nå så langt. Og er det for så vidt stadig, for der blev holdt godt øje med kongressen fra regimets side. Således var både droner i luften og civilklædte sikkerhedsfolk til stede under kongressen. Det er ikke nyt, så sent som i august blev en af deltagerene ved et SWADEPA ungdomsarrangement kortvarigt anholdt.

Men ikke desto mindre: engagementet hos de aktive fejler ikke noget.

”Det er imponerende at mærke den energi og det engagement, medlemmerne lægger for dagen, ” siger Jan Juul Christensen, som også er vældig tilfreds med de programpunkter, partiet har vedtaget at ville arbejde for: Nemlig fokus på et mere lige samfund, kvinders rettigheder og omsorg for miljøet. Emner, det burde være fuldstændig naturligt at arbejde for i en lille nation, der egentlig har mange gode forudsætninger for at trives. Men som altså ikke gør det af sig selv.

”Vores og DIPD´s bidrag betyder i allerhøjeste grad noget for udviklingen af demokrati i landet, ” understreger Jan Juul Christensen. ”Vi er med til at vise, at det kan lade sig gøre, selv i et enevældigt kongedømme. Vi er med til at støtte en proces, der langt fra er færdig, men dog er kommet meget længere i den tid, vi har arbejdet sammen med SWADEPA. Og DIPD´s engagement giver yderlige hele projektet den blåstempling, der understreger det vigtige i demokrati, i frie og lige valg – uanset politiske holdninger i øvrigt.”

Arbejdet med at sikre flerpartidemokrati i Swaziland er langt fra i mål. I det de facto enevældige kongedømme, er valg fortsat udemokratiske og uigennemskuelige, og parlamentet har ikke mulighed for at holde regeringen ansvarlig. Derfor vil samarbejdet mellem Socialdemokratiet og SWADEPA også forsætte i 2018.

Partisekretær, Jan Juul Christensen, EU & Int. Sekretær, Simon Redder Thomsen, Int. Konsulent, Iben Merrild og Praktikant, Jonas Messerschmidt til SWADEPAs første kongres.

Mere information

Læs mere om Socialdemokratiets partnerskab med SWADEPA.

For mere information kontakt projektkoordinator hos DIPD, Mathias Parsbæk Skibdal: maps@dipd.dk

For mere information kontakt International Konsulent hos Socialdemokratiet, Iben Merrild: iben@socialdemokratiet.dk