FOLKEMØDE TRADITIONEN ÅNDER NU I KATHMANDU

FOLKEMØDE TRADITIONEN ÅNDER NU I KATHMANDU

Den danske folkemødetradition fra Bornholm har bevæget sig tværs over kloden til den nepalesiske hovedstad, Kathmandu.

Den konkrete anledning er at Nepals demokrati nu er nået til et højt punkt af modenhed, hvilket fejres ved et folkemøde der afholdes i dag og i morgen den 20-21 september med en bred repræsentation af alle politiske partier i Nepal. Partierne vil sammen engagere sig i en bæredygtig dialog med borgere, partierne imellem og internt. Nepals demokrati kan i disse dage gøre status, og det må siges at være i en rigtig god udvikling.

Det nepalesiske parliament var vært for selve arrangementet, hvortil DIPDs rolle var at dele ud af de danske erfaringer med demokratietablering, under festivalen.

Instituttets direktør, Rasmus Helveg Petersen er blandt delegationen der er taget afsted for at overvære og tage del i denne historiske begivenhed og milepæl for den nepalesiske demokratiudvikling.

BROBYGNING
Under festivalen vil alle politiske partier holde taler og workshops i forsøget på at bygge bro mellem politikere, borger og civilsamfund. Gamle aktivitetskendinge, såsom tovtrækning og fodbold mellem regering og opposition, vil også være at finde på Folkemødet.
Demokratifestivalen er forhåbentlig en årligt tilbagevendende begivenhed, og forventes i lighed med det danske Folkemøde at tjene til at bringe borgerne tættere på beslutningstagerne.

 

English

 

THE DEMOCRACY FAIR TRADITION IS NOW LIVING IN KATHMANDU

The Danish Democracy Fair tradition, renown from Bornholm has travelled far east to the capital of Nepal, Kathmandu.

The specific occasion for the festival leads back to Nepal’s current democratic status, which has reached a certain level of maturity that the country hasn’t seen before. It is celebrated by a Democracy Fair being held today and tomorrow, 20th-21st of September, with a broad representation from all of the parties in the Nepalese parliament.
The parties will engage in fruitful dialogues with the citizens and each other. The democracy in Nepal can make status today, and it is in a very good development.
The festival is hosted by the Parliament of Nepal and DIPD was requested to provide Danish experiences during the festival.
The director of DIPD, Rasmus Helveg Petersen is among the delegation who has travelled to Nepal to witness and take part in this historic event and nonetheless a milestone for Nepal’s democratic transition.

Building bridges
During the Democracy Fair all of the parties will hold speeches and workshops, aiming to build bridges between the politicians, the citizens and the civil society. Old renown activities such as Tug of War and football match between the government and the opposition, will also take place during the festival.

The Democracy Fair will hopefully be a yearly event and is expected like the Danish Democracy Fair, to serve to a shorter distance between the citizens and the policymakers.

 

Read more about DIPD’s work and programmes in Nepal