Demokratiseminar: Demokrati i Latinamerika

Demokratiseminar: Demokrati i Latinamerika

Onsdag den 12. september kl. 16:30 – 19:30 afholder DIPD demokratiseminar på Christiansborg med Enhedslisten som vært.

Oplægsholderen på seminaret er Professor John M. Ackerman, fra UNAM Mexico, som har fulgt overgangen til demokrati i Mexico tæt, som akademiker, kommentator og politisk rådgiver.

Den venstreorienterede Andrés Manuel López Obrador og hans relativt nye parti MORENA vandt  valget i Mexico den 1. juli med en jordskredssejr på 53% af stemmerne. Magtoverdragelser sker den 1. december 2018.  Det var tredje gang Andrés Manuel López Obrador stillede op til præsidentvalget – ved de to tidligere lejligheder i 2006 og 2012 var der mange beskyldninger om valgsvindel, hvilket har givet ophav til udbredte diskussioner om valgsystemet og muligheder for at demokratisere dette.

Demokratiseminaret vil sætte fokus på den mexicanske overgang til demokrati, de store udfordringer den ny præsident og regering vil stå overfor, og valgets bredere betydning for demokratiets tilstand i Latinamerika.

Da en af de store udfordringer for det mexicanske demokrati er valgsystemet, vil dette demokratiseminar bidrage til yderligere debat om valgsystemers indflydelse på udviklingen af demokratiske samfund, bl.a. i DIPD’s partnerlande.

Det er første gang at en højtstående ekspert og rådgiver for MORENA er i Europa efter valget i Mexico.

Tilmelding kan ske allerede nu til Mathias Parsbæk Skibdal, maps@dipd.dk eller til Enhedslisten, mads.h@enhedslisten.dk

ENGLISH
DIPD invites you to democracy seminar on democracy in Latinamerica, hosted by Enhedslisten.

The speaker at the seminar will be Professor John M. Ackerman from UNAM Mexico, who has followed the transition to democracy in Mexico closely, as an academic, commentator and political advisor.

The leftist Andrés Manuel López Obrador and his relatively new party MORENA won the election in Mexico on 1 Juli with a landslide victory of 53 % of the votes. The transfer of power will take place on 1 December 2018. It was the third time Andrés Manuel López Obrador ran for president, at the two other occasions in 2006 and 2012 there was allegations of electoral fraud, which have fostered widespread discussions on the electoral system and the posibilities of democratizing this.

The seminar will focus on the mexican transition to democracy, the big challenges facing the new president and government and the broader implications of the election on the state of democracy in Latinamerica. Since one of the big challenges for the Mexican democracy is the electoral system, this seminar will contribute to a debate on the influence of electoral systems’ influence on the development of democratic societies, e.g. in DIPD partner countries.

This is the first time since the election in Mexico, that a high-ranking expert and advisor for MORENA visits Europe.

The event will be in English.

Sign up is required by e-mail to either Mathias Parsbæk Skibdal, maps@dipd.dk or Enhedslisten, mads.h@enhedslisten.dk.