Dansk Institut for Partier og Demokrati opruster på kommunikation

Dansk Institut for Partier og Demokrati opruster på kommunikation

Anna Pia Hudtloff er ny kommunikationsansvarlig i DIPD

In English below

 

– Rummet for demokratiudvikling er under pres. Vi ser en bekymrende tendens, hvor mindretal og politiske modstandere i mange lande bliver forfulgt og bekæmpet, udtaler direktør Lisbeth Pilegaard.

Sammen med de danske politiske partier arbejder DIPD i mere end 16 lande med at støtte og udvikle demokrati og politisk dialog.

– De danske politiske partier og instituttet arbejder aktivt med at styrke det demokratiske rum bl.a. ved at inddrage grupper som kvinder og unge mere i det repræsentative demokrati, fortæller Lisbeth Pilegaard.

– Corona-krisen udfordrer naturligvis vores arbejde endnu mere lige nu og gør strategisk og innovativ kommunikation helt essentiel. Kommunikationsområdet er derfor en prioritet i DIPD, og der vil være ekstra fokus på udvikling af kommunikationsarbejdet i forbindelse med instituttets nye strategi, understreger direktøren.

– Vi ville have en skarp kommunikationsansvarlig, som har skabt gode resultater ved at udvikle og implementere kommunikationsstrategier. Derfor er vi glade for at byde velkommen til Anna Pia Hudtloff, der har stået i spidsen for kommunikationsarbejdet hos bl.a. Dansk Institut for Internationale Studier, Statens Museum for Kunst og Kræftens Bekæmpelse.

Anna Pia Hudtloff, som har arbejdet med strategisk kommunikation herhjemme, i Nordamerika, Mellemøsten, Sydøstasien og Afrika, kommer til DIPD med det helt brede smil:

– Når man er en inkarneret kommunikationsnørd med stor interesse for politik og hvordan vores verden udvikler sig, så er det svært at komme i tanke om et mere meningsfuldt sted at bruge sine kræfter. Jeg glæder mig til at arbejde sammen med DIPD’s mange partnere i Danmark og internationalt. Det bliver rigtig spændende at skabe strategisk kommunikation sammen, siger den nye kommunikationsansvarlige.

– For mig er det vigtig at komme bredere ud med fortællingerne om de resultater, den direkte dialog mellem danske partier og deres partnere opnår. Jeg ser den form for samtale og udvikling af politik som grundlaget for inklusion og stabilitet. Det er vigtige og dynamiske processer som jeg glæder mig til at fortælle om, siger Anna Pia Hudtloff.

Kontakt Anna Pia på telefon +45 31 31 59 40 eller aph@dipd.dk

 

 

Danish Institute for Parties and Democracy Strengthens Communication

Anna Pia Hudtloff new Head of Communications at DIPD

– The space for democratic development is under pressure. A worrying trend sees minorities and political opponents in many countries persecuted and oppressed, states Director Lisbeth Pilegaard.

DIPD works alongside Danish political parties in more than 16 countries to support and develop democracy and political dialogue.

– Political parties from Denmark work actively with DIPD to strengthen the democratic space, especially by working for growing inclusion of women and youth in representative democracies, the director says.

– The Covid-19 crisis is challenging our efforts even more and makes strategic and innovative communication absolutely essential. That’s why communication is a priority in our institute, and we will be focused on boosting communications when developing our new strategy, Lisbeth Pilegaard stresses, and continues:

– We wanted an accomplished head of communications, who has created tangible results by developing and implementing communication strategies. We are happy to welcome Anna Pia Hudtloff, who has headed the communications efforts at the Danish Institute for International Studies, the National Museum of Arts and the Danish Cancer Society.

Anna Pia Hudtloff has worked with strategic communications in Europe, the Middle East, Southeast Asia and Africa, and comes to DIPD with great enthusiasm:

– As a complete communications nerd with an interest in politics and how our world changes, I can’t think of a more meaningful use of my skills. I am looking very much forward to working with DIPD’s many partners in Denmark and internationally. It will be inspiring and enlightening to create strategic communications together, says the new Head of Communications.

– It’s important for me to attain broader outreach for the stories of the results achieved by the direct dialogue between Danish parties and their partners. I regard political dialogue and development as prerequisite for inclusion and stability. These are important and dynamic processes that I look forward to communicating as widely as possible, says Anna Pia Hudtloff.

Please contact Anna Pia Hudtloff on +45 31 31 59 40 or aph@dipd.dk