Generelt om stillingen

DIPD søger en studentermedhjælper med fokus på informationsarbejde og projektarbejde til instituttet med start 2. januar 2019 eller snarest muligt derefter.

Vi lægger vægt på længerevarende ansættelse, så det er godt hvis du er i slutningen af bachelorstudiet eller i starten af kandidatuddannelsen.

DIPD arbejder med demokratiudvikling i udvalgte lande i Afrika, Asien, Latinamerika og Mellemøsten med fokus på politiske partier. Det er derfor en fordel, hvis du har stiftet bekendtskab med udviklingsarbejde eller demokratiudvikling i udviklingslande.

Det er ligeledes et plus, hvis du har erfaring med arbejde i politiske partier, f.eks. gennem aktivt medlemskab af et af de danske partier, eller som frivillig, praktikant eller student i et sekretariat eller en partiforening.

Det vil også være en fordel, hvis du er vant til at medvirke ved planlægning og afvikling af møder, seminarer og internationale konferencer med krævende logistik og koordinering.

Projektarbejdsopgaver

Du kommer til at indgå i instituttets projektteam og opgaverne bliver først og fremmest at:

→      bistå ved forberedelse, ansøgning og rapportering af projekter;

→      bistå med tilrettelæggelsen af tematiske demokratiseminarer, workshops, kurser og møder;

→      bistå ved tematiske evalueringer og udarbejdelse af baggrundspapirer;

→      støtte medarbejdere omkring landedokumentation og ressourcebase;

Informationsopgaver

Du skal være vant til at arbejde med hjemmesider (kendskab til WordPress er en fordel) og sociale medier, da DIPD flittigt opdaterer begge med nyheder:

→      følge op på DIPD’s kommunikationsstrategi;

→      bidrage til at øge nyhedsdækningen om projekter, arrangementer og publikationer;

→      opdatere hjemmeside, udarbejde nyheder og lægge op, opdatere på sociale medier;

→      bistå de politiske partier i deres kommunikationsindsatser;

→      bistå ved udarbejdelse af informationsmateriale om instituttet (f.eks. årsrapport).

DIPD er en lille, men travl og dynamisk arbejdsplads, hvor vi alle løser mange forskellige typer af opgaver sammen i løbet af dagen. Vi har allerede en student og begge studenter vil derfor også varetage forskellige administrative ad-hoc opgaver som kopiering, post, forsendelse, gennemgang af lager vedr. publikationer, indkøb, kaffebrygning, oprydning m.v.

Din profil

→        Du er i gang med en relevant uddannelse – eksempelvis statskundskab, samfundsfag, sociologi, udviklingsstudier eller kommunikation;

       Du er analytisk stærk og har kendskab til bistandsfaglige arbejdsområder, herunder demokratiudvikling og menneskerettigheder;

       Du har gode sprogkompetencer, særligt i skriftlig formidling på engelsk, da hovedparten af DIPD’ s arbejde foregår på engelsk;

       Du kan arbejde selvstændigt og effektivt med et godt øje for detaljen;

       Du kan løbe stærkt og kan skabe dig overblik, og er villig til at løse mange forskellige typer af opgaver af både faglig, administrative og praktisk karakter.

Om ansættelsesforholdet

Ansættelsen sker i henhold til Organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK/Stat for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK) i statens tjeneste samt Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel (StK-fællesoverenskomst).

Arbejdstiden er gennemsnitlig 15 timer om ugen, men aftales i forhold til dine opgaver og instituttets kalender.

Om ansøgning til stillingen

Ansøgning mærket ”Studentermedhjælper” bedes sendt til e-mail: job@dipd.dk

Ansøgningsfrist er den 16. december 2019. Samtaler forventes at blive afholdt i uge 51.

Tiltrædelse forventes at ske 2. januar eller snarest muligt derefter.

Evt. spørgsmål kan rettes til Sekretariatschef Mathias Parsbæk Skibdal på telefon 38 40 28 01 (direkte), 40 76 75 27 (mobil), e-mail: maps@dipd.dk eller til administrator Flemming Astrup på telefon 38 40 28 03 (direkte), 23 44 79 89 (mobil), e-mail flas@dipd.dk.

Om DIPD

Institut for Partier og Demokrati, DIPD i daglig tale – er etableret ved lov i maj 2010 som en offentlig selvejende institution under Udenrigsministeriet. Instituttets formål er at styrke den danske demokratibistand ved at yde såkaldt parti-til-partistøtte og støtte til flerpartisystemer i udvalgte udviklingslande.

Instituttet er placeret centralt i København, i starten af Amager, på adressen Jemtelandsgade 1, 2300 København S.

Læs mere om instituttet og dets aktiviteter på www.dipd.dk.