Future democrats

Meet Salma Saad from Egypt and other members of the cross-political youth network with young politicians from Egypt and Denmark, and hear how the network provides hope for the blossoming democratic forces in Egypt.

At etablere ungdomspartier i Malawi (only in Danish)

En hilsen fra den tværpolitiske delegation fra Venstre og SF, der i november 2016 besøgte Malawi, hvor de to partier samarbejder med ‘Centre for Multiparty Democracy – Malawi’. Projektet søger at bidrage til udviklingen af en politisk kultur baseret på demokratisk dialog og samarbejde i og på tværs af politiske partier med særligt fokus på at styrke unges engagement og inddragelse i de politiske partier i Malawi.

Mød delegationens ungdomsrepræsentanter fra Venstres Ungdom og SF Ungdom og hør om processen mod at etablere ungdomspartier i Malawi!

Myanmar Multiparty Democracy Programme: Youth in Political Parties

Meet Ran Lunn Aung from DIPD’s Myanmar Multiparty Democracy Programme and learn about the programme’s youth project, aiming at strengthening the capacity of youth in political parties, ensuring multiparty dialogue, providing leadership training and political exchange visits.