Institut for Flerpartisamarbejde (DIPD) søger regnskabsmedarbejder til økonomistyring, regnskab og administration (deltid)

Institut for Flerpartisamarbejde (DIPD) søger regnskabsmedarbejder til økonomistyring, regnskab og administration – deltid (30 timer pr. uge – timetal kan forhandles).

Institut for Flerpartisamarbejde (DIPD) søger en erfaren og kompetent regnskabsmedarbejder, der er i stand til at udfylde en blæksprutterolle inden for regnskab, økonomistyring (drift og projekt) og administration. Du forventes at have indgående kendskab til Navision Stat, men også gerne kendskab til IndFak og RejsUd.

DIPD er en offentlig selvejende institution, der har bevilling under Udenrigsministeriets bistandspulje, og bliver drevet efter de statslige regler for god forvaltning. Du skal især have et grundigt kendskab til Statens regnskabssystemer, da DIPDs samarbejdsaftale med Udenrigsministeriet stipulerer at instituttet følger de offentlige regnskabsregler.

Som regnskabsmedarbejder ved DIPD’s sekretariat vil din opgave blive at assistere og bistå sekretariatet i den daglige forvaltning og administration, herunder specielt opgaver vedr. bogholderi, lønadministration, effektiv økonomistyring, udarbejdelse og opfølgning på budget, regnskaber, bevillingsoversigter og betalinger.

Vi arbejder i Statens regnskabssystem Navision Stat og de tilhørende programmer IndFak (elektronisk fakturering) og RejsUd (rejseafregning). Du skal således have et godt kendskab til disse programmer – især Navision Stat og være villig til hurtigt til at sætte sig ind i de øvrige programmer.

Du skal have stærke engelskkundskaber, herunder et godt kendskab til fagsprog inden for regnskab og økonomi, da du skal være i stadig korrespondance med vores internationale samarbejdspartnere og det meste af vores materiale udarbejdes på engelsk.

I det daglige vil du referere til DIPDs økonomi- og administrationschef, som er overordnet ansvarlig for DIPDs administration. Du indgår i et team sammen med økonomi- og administrationschef og regnskabs- og økonomimedarbejder.

DIPDs sekretariat er en lille arbejdsplads, hvor alle medarbejdere løser mange forskellige typer opgaver i løbet af dagen. Der er ofte fart på, og mange opgaver at løfte på en gang, så det er vigtigt at du kan trives med at have mange bolde i luften. Du vil også skulle ”gå til hånde”, varetage praktiske opgaver og være involveret i logistik i forbindelse med afholdelse af møder, afvikling af seminarer og konferencer m.v.

Dine arbejdsopgaver omfatter især:
•Bogføring og afstemninger af bogholderi
•Løbende opdateringer og vedligehold af Navision Stat og tilhørende programmer
•Løbende opfølgning og behandling af fakturaer i IndFak/Navision samt af rejseafregninger i RejsUd.

Dine arbejdsopgaver i øvrigt omfatter support og bistand i forbindelse med:
•Udarbejdelse af projektregnskaber, måneds- og statusregnskaber til bestyrelsen samt ved halvårs- og årsregnskab
•Udarbejdelse af oversigter over bevillinger og bevillingsadministration
•Journalisering og arkivering, lønadministration samt diverse administrative ad hoc opgaver

Din personlige profil
•Uddannelse som bogholder eller regnskabsmedarbejder med dokumenteret erfaring med bogholderi.
•Indgående kendskab til Navision Stat er et krav. Arbejdserfaring med statslige regnskaber samt kendskab til IndFak, RejsUd er en fordel; solid forståelse for IT-baserede regnskabssystemer samt praktisk erfaring med bogholderi vægtes højt.
•Stærk Excel-bruger, der er i stand til selvstændigt at udarbejde relevante oversigter til DIPDs bevillingsregnskab og kan medvirke til videreudvikling af eksisterende budgetter og oversigter.
•Arbejdserfaring fra et ministerium, en offentlig styrelse, en NGO eller en forening, der laver udviklingsprojekter, er en fordel.
•Højt niveau i både skrift og tale på engelsk, og gerne solidt kendskab til engelsk fagsprog inden for regnskab og bogholderi. Du er interesseret i offentlig forvaltning, udviklingsbistand, politik og demokrati.
•Du er grundig, systematisk, har et øje for detaljen og kan arbejde selvstændigt, struktureret og effektivt

Om ansættelsesforhold:

Ansættelsen sker i henhold til i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation. Arbejdstiden er som udgangspunkt 30 timer ugentligt, men der er mulighed for at aftale anden timetal.

Ansøgningen mærket ”regnskabsmedarbejder” bedes sendt til e-mail: job@dipd.dk senest den 25. marts 2019 kl. 09.00.

Der afholdes samtaler i løbet af uge 13. Tiltrædelse forventes at ske den 1. maj eller snarest muligt derefter.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til økonomi- og administrationschef Flemming Astrup på telefon 38 40 28 03 (direkte) eller 23 44 79 89 (mobil).

DIPD

Institut for Flerpartisamarbejde er etableret ved lov i maj 2010 som en offentlig selvejende institution under Udenrigsministeriet. Instituttets formål er at styrke den danske demokratibistand ved at yde såkaldt partistøtte og støtte til flerpartisystemer i udvalgte udviklingslande.

Instituttet er placeret centralt i København på adressen Jemtelandsgade 1, 2300 København S. Læs mere om instituttet på DIPD’s hjemmeside www.dipd.dk. Instituttet består af 7 faste medarbejdere samt tre studentermedhjælpere.