Bestyrelsens medlemmer

Bestyrelsen er det øverste beslutningstagende organ i DIPD. Ud af de 15 medlemmer er 9 udpeget af de danske partier, 2 er udpeget af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og endelig udpeger Ministeren for Udviklingssamarbejde, Rektorkollegiet, Globalt Fokus og Institut for Menneskerettigheder ét medlem hver. Blandt medlemmerne, vælger bestyrelsen en formand. Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget for en fireårig periode med mulighed for genvalg.

Bestyrelsesmøder

Listen med bestyrelsesmøder er under ombygning. Dokumenter til det seneste og kommende bestyrelsesmøde kan findes via linkene nedenfor (login er påkrævet).

12. september 2018

23. oktober 2018

7. december 2018