Bestyrelsens medlemmer

Bestyrelsen er det øverste beslutningstagende organ i DIPD. Ud af de 15 medlemmer er 9 udpeget af de danske partier, 2 er udpeget af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og endelig udpeger Ministeren for Udviklingssamarbejde, Rektorkollegiet, Globalt Fokus og Institut for Menneskerettigheder ét medlem hver. Blandt medlemmerne, vælger bestyrelsen en formand. Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget for en fireårig periode med mulighed for genvalg.

Bestyrelsesmøder

12. september 2018

23. oktober 2018

7. december 2018

8. februar 2019

5 April 2019

20 June 2019

19 September 2019

6 December 2019