Bestyrelsens medlemmer

Bestyrelsen er det øverste beslutningstagende organ i DIPD. Ud af de 15 medlemmer er 9 udpeget af de danske partier, 2 er udpeget af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og endelig udpeger Ministeren for Udviklingssamarbejde, Rektorkollegiet, Globalt Fokus og Institut for Menneskerettigheder ét medlem hver. Blandt medlemmerne, vælger bestyrelsen en formand. Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget for en fireårig periode med mulighed for genvalg.

Bestyrelsesmøder

Listen med bestyrelsesmøder er under ombygning. Dokumenter til det kommende bestyrelsesmøde kan findes via linket nedenfor (login er påkrævet).

12. september 2018