Kommunikationsrådgiver i Dansk Institut for Partier og Demokrati (DIPD)

Har du erfaring med at udvikle og implementere kommunikationsstrategier? Er du en dreven rådgiver med en skarp pen og et blik for den gode vinkel? Og er du optaget af politik og demokratidagsordenen? Så er du måske den nye kommunikationsrådgiver vi søger.

GENERELT OM STILLINGEN 

DIPD leder efter en dynamisk, selvstændig kommunikationsrådgiver, der kan fungere i en mindre organisation med mange forskellige samarbejdspartnere og spændende og til tider sensitive formidlingsopgaver, og som brænder for de konkrete kommunikationsopgaver.

Demokratiudvikling via de politiske partier står i dag overfor en stadig større opgave i lyset af de nationale og internationale udfordringer med deltagelse og inddragelse i det repræsentative demokrati. Yderligere udfordrer Corona-krisen aktuelt vores måde at arbejde på, og gør innovativ kommunikation essentiel.

Kommunikationsområdet er en prioritet i DIPD, og der vil være ekstra fokus på udvikling af arbejdet i forbindelse med en ny strategi, der forventes vedtaget inden udgangen af 2020. DIPD ønsker at styrke og videreformidle de mange gode initiativer gennem en øget kommunikationsindsats i Danmark og internationalt. DIPD er med i flere internationale demokratistøttenetværk med fokus på fortalervirksomhed og faglig sparring – også indenfor kommunikation. Der vil derfor være gode muligheder for udvikling og kreativitet i stillingen som kommunikationsrådgiver.

 

KOMMUKATIONSRÅDGIVERENS OPGAVER

Kommunikationsrådgiveren vil arbejde selvstændigt med reference til direktøren og fungere som sparringspartner og rådgiver for direktøren, samt understøtte ledelsesteamet og medarbejdere både i Danmark og internationalt.

Hovedopgaver er blandt andet:

 • Udvikle og implementere en dynamisk kommunikationsstrategi baseret på DIPD’s nye overordnede strategi, herunder udvikling af en ny hjemmeside;
 • Rådgive og støtte direktøren på kommunikations- og medieområdet, f.eks. med artikel/debatoplæg og deltagelse i internationale arbejdsgrupper og faglige fora;
 • Understøtte kommunikationsarbejdet i de danske politiske partier i samarbejde med partikoordinatorer;
 • Bistå direktøren i udviklingen af interne kommunikationspolitikker og -retningslinjer;
 • Udvikling, planlægning, gennemførelse af fysiske og digitale events; og
 • Regelmæssige kommunikationsopgaver som nyhedsbreve, udvikle og styre DIPD’s anvendelse af sociale medier, produktion af årsrapport, tryksager til undervisning m.m.

 

DIN PROFIL

 • Dokumenteret erfaring som kommunikationsrådgiver, seniorkonsulent med fokus på kommunikation og formidling eller lignende;
 • Erfaring fra eget internationalt arbejde eller fra organisationer, der arbejder internationalt;
 • Dokumenteret stærk kommunikator – både skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk (og gerne andre sprog), og gerne stærke kompetencer indenfor sociale medier;
 • Erfaring med afholdelse af offentlige arrangementer; fra planlægning og markedsføring til afholdelse;
 • Erfaring fra eller kendskab til politisk arbejde fra et parti, en politisk drevet organisation, Christiansborg eller lignende;
 • Erfaring fra arbejde i selvejende institutioner, NGO’er eller politiske organisationer;
 • Gerne erfaring med at gennemføre forandringsprocesser, indhente og forhandle tilbud/aftaler på kommunikationsprodukter;
 • Relevant uddannelse indenfor kommunikation, journalistisk el.lign.;
 • Du værdsætter og bidrager til samarbejde, godt kollegeskab og har et godt, kritisk og konstruktivt øje på arbejdet; og
 • Du er vant til og holder af at arbejde selvstændigt og fleksibelt på tværs af faggrupper.

 

OM ANSÆTTELSESFORHOLDET

Kommunikationsrådgiveren er baseret på kontoret i København med potentiel mindre rejseaktivitet. DIPD følger de offentlige regler og Udenrigsministeriets rejseanvisninger i forbindelse med Covid-19.

Kommunikationsrådgiveren ansættes i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg.

Stillingen er en fuldtidsstilling uden tidsbegrænsning.

 

OM DIPD

Institut for Partier og Demokrati (DIPD) er etableret ved lov i maj 2010 som en selvejende institution under den offentlige forvaltning. Instituttets formål er at styrke den danske demokratibistand ved at yde såkaldt parti-til-partistøtte og støtte til flerpartisystemer i udvalgte udviklingslande. Instituttets sekretariat har i omegnen af 12 medarbejdere, herunder to studentermedhjælpere samt ca. 20 medarbejdere på to repræsentationskontorer i henholdsvis Nepal og Myanmar.

Læs mere om instituttet og dets aktiviteter på www.dipd.dk.

 

OM ANSØGNINGEN 

Ansøgning mærket ”Kommunikationsrådgiver” skal sendes til e-mail: job@dipd.dk senest kl. 12, den 17. august 2020.

Vi forventer at afholde samtaler i løbet af uge 35 og 36.

Tiltrædelse hurtigst muligt men vi venter gerne på den rigtige.

Yderligere oplysninger og evt. spørgsmål kan rettes til direktør Lisbeth Pilegaard på mobil 60122275 eller e-mail: lipi@dipd.dk