Skip to content

Koordinator til tværpolitisk demokratiprojekt

Institut for Partier og Demokrati (DIPD) søger en projektkoordinator (deltid) til at koordinere et nyt, tværpolitisk demokratiprojekt i Malawi.

Sammen med Venstre, Socialistisk Folkeparti og Folkekirkens Nødhjælp påbegynder DIPD 1. januar 2018 et nyt, stort projekt i Malawi finansieret af EU. Projektet har til formål at styrke den politiske inklusion og valg deltagelse blandt unge og kvinder i Malawi, og som projektkoordinator vil du være en drivende kraft i at bringe relevante danske erfaringer i spil.

I Malawi implementeres projektet af Centre for Multiparti Democracy in Malawi (CMD), Folkekirkens Nødhjælp og Women’s Legal Ressource Centre (WOLREC), og med udgangspunkt i et tæt samarbejde med Venstre og SF, vil du som projektkoordinator være hovedansvarlig for at sikre en stærk dansk partiinvolvering i projektets aktiviteter. I dette samarbejde vil du ligeledes skulle involvere ressourcer fra SF Ungdom og Venstres Ungdom, som er tiltænkt en integreret rolle i projektet.

Profil

Vi søger en person med indgående kendskab til demokratiudvikling i udviklingslande generelt og til partiers rolle i demokratiudviklingen i særdeleshed. En baggrund som aktiv eller medarbejder i et af de to involverede danske partier er en fordel.

Som koordinator kommer du dels til at drive projektet og dets aktiviteter fremad i tæt samarbejde med projektets partnere, og dels skal du håndtere den løbende rapportering og økonomi.

Medarbejderen kommer til at indgå i DIPD’s globale programteam og partikoordinatorgruppe og bliver således del af en spændende organisation med stor international berøringsflade.

Jobbet kræver en udadvendt person med stærke samarbejdsevner, der hurtig kan tage styringen med et stort projekt og bevare overblikket i en kompliceret og dynamisk politisk virkelighed.

Opgaver og ansvarsområder

Projektkoordinatoren vil være hovedansvarlig for den løbende planlægning og implementering og rapportering og de centrale opgaver og ansvarsområder er følgende:

  • Planlægning og gennemførelse af projektaktiviteter i samarbejde med CMD, Venstre og Socialistisk Folkeparti, herunder delegationsbesøg i både Malawi og Danmark.
  • Løbende dialog og koordinering med relevante medarbejdere og ressourcepersoner i SF og Venstre, samt SF Ungdom og Venstres Ungdom.
  • Monitorering, rapportering og kommunikation af projektresultater.

Uddannelse og erhvervserfaring

Du har formentligt en samfundsfaglig baggrund og forventes at have et par års erhvervserfaring efter afsluttet akademisk uddannelse. Indgående kendskab til arbejdet i og med politiske partier, både herhjemme og i udviklingslande, er en fordel. Erfaring med udførelsen og administrationen af EU-projekter er derudover en fordel.

Endelig vil det være en fordel, hvis du har kendskab og erfaring med projekter og metoder vedr. kapacitetsudvikling af kvinder og/eller unge, herunder mentoring og dialogfacilitering, samt erfaring med at håndtere internationale delegationer.

Ansættelsesvilkår og lønniveau

Stillingen har betegnelsen ”Projektkoordinator” med reference til DIPD’s Programleder.  Medarbejderen ansættes som fuldmægtig i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Stillingen er en deltidsstilling og tidsbegrænset til projektets varighed med udløb den 31. december 2020. Der kan blive mulighed for yderligere opgaver på øvrige DIPD projekter.

Arbejdsstedet er i København, og der kan forventes 2-3 rejser om året.

Ansøgningsfrist og tiltrædelse

Ansøgningsfrist er fredag d. 9. februar 2018, med samtale kort derefter.  SF, V og DIPD vil indgå i ansættelsesudvalget. Forventet tiltrædelse så hurtigt som muligt.

Ansøgning med CV sendes elektronisk til job@dipd.dk. Yderligere oplysninger vedr. stillingen kan fås hos projektkoordinator Mathias Parsbæk Skibdal (maps@dipd.dk / mobil 28 29 20 99) eller Programleder Hanne Lund Madsen (hlm@dipd.dk / direkte 38 40 28 01).

Institut for Partier og Demokrati (Danish Institute for Parties and Democracy – DIPD) har som mandat at styrke den demokratiske udvikling i udviklingslandene ved at støtte politiske parties demokratiske rolle og opbygning af flerpartisystemer. Instituttet skal skabe synlige og målbare resultater gennem implementering af konkrete projekter i udvalgte udviklingslande.

Comments are closed.